Algemene voorwaarden

1.0 Toepasselijkheid

1.1 Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Danovino en op elke overeenkomst op afstand tussen jou en Danovino. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.2 Wijzigingen.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij deze voorwaarden aanpassen dan zullen wij je daar altijd van op de hoogte stellen.

2.0 Het aanbod van onze producten

2.1 Beperkte geldigheidsduur.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, dan vermelden wij dit altijd nadrukkelijk op onze website www.danovino.nl (Website).

2.2 Prijs.

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW, en exclusief handing- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of expliciet overeengekomen.

2.3 Kennelijke vergissing.

Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod.

3.0 Jouw bestelling

3.1 Overeenkomst.

De overeenkomst tussen jou en Danovino komt tot stand nadat je de bestelling op de Website hebt afgerond en van ons een bevestigingsemail hebt ontvangen met daarin de details van je bestelling. Bestelling geplaatst door personen jonger dan achttien (18) jaar worden niet in behandeling genomen.

3.2 Bezorgkosten.

De minimale ordergrootte is zes (6) flessen en de bezorgkosten zijn € 7,75 per adres. Voor specifieke bestellingen en bestellingen in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door Danovino vast te stellen bezorgkosten. Vanaf 12 flessen bezorgen wij de flessen voor € 4,50 (in Nederland, voor buitenland zendingen prijs op aanvraag).

3.3 Persoongegevens.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden zorgvuldig verwerkt.

3.4 Levering.

Levering geschiedt door PostNL. De flessen worden verzonden in speciaal daarvoor bestemde flespakketten. Bestellingen voor 22.00 uur worden de volgende dag verzonden.

3.5 Vertraging.

Indien de bezorging vertraging ondervindt – of slecht gedeeltelijk kan worden geleverd – dan informeren wij je zo snel mogelijk (meestal al binnen 24 uur) en uiterlijk binnen een paar dagen na de datum van de bestelling. Je hebt dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

3.6 Herroeppingsrecht.

Na ontvangst van het product op het door jou opgegeven adres heb je veertien (14) dagen de tijd om zonder opgave van reden je bestelling te herroepen. Indien je meerdere producten tegelijk hebt besteld – en deze niet tegelijkertijd arriveren – dan gaat de termijn van veertien (14) dagen in op het moment dat het laatste product is ontvangen.

3.7 Betaling.

De aan Danovino verschuldigde bedragen dienen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn te worden voldaan. Betaling kan tevens geschieden per IDEAL.

3.8 Waardevermindering.

Indien je het product op zodanige wijze hanteert die in strijd is met de algemene voorwaarden dan ben je aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van dit handelen.

4.0 Terugsturen

4.1 Informeren.

Indien je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht dan kan je dit doen door het modelformulier in te vullen en te mailen naar info@danovino.nl. Als alternatief voor het modelformulier kan je ook een mail sturen aan info@danovino.nl onder vermelding van je NAW-gegevens, besteldatum en factuurgegevens. Na ontvangst sturen wij je een bevestigingsmail.

4.2 Terugsturen.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen – nadat je je herroepingsrecht hebt ingeroepen – dien je het product aan ons terug te sturen.

4.3 Verpakking.

Het product dient in de originele verpakking en conform onze instructies teruggestuurd te worden. Jij bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product tijdens het terugzenden.

4.4 Bewijslast.

Als consument draag je de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van je herroepingsrecht.

4.5 Kosten.

De kosten voor het terugsturen van de bestelling komen volledig voor jouw rekening.

4.6 Terugbetaling.

Uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat wij het geretourneerde product hebben ontvangen, betalen wij jij de volledige kosten terug, inclusief eventuele kosten voor levering. Terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt tijdens de bestelling.

5.0 Vragen of klachten

5.1 Omschrijving.

Indien je een klacht hebt kun je deze richten aan Danovino via info@danovino.nl. Omschrijf in deze email uitgebreid je klacht zodat wij deze zo goed mogelijk in behandeling kunnen nemen. Wij zullen binnen 2 dagen reageren op je klacht.

5.2 Vragen.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via info@danovino.nl. Bellen, sms, whatsapp mag ook. Deze voorwaarden zijn opgesteld op 23 mei 2017

Retourformulier

Gebruik voor het terugsturen van je producten onderstaand retourformulier.
Mocht je niet tevreden zijn over het product of de levering stuur het product dan binnen 14 dagen na ontvangst terug.

    (* = altijd invullen)

    Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy en Voorwaarden gelden. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd.